Dự án bất động sản

 

Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 20/04/2017

Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 20/04/2017

Hotline: Mr.Tuấn 0938 969 525 -  Mrs.Lương 0966.060.623 - Ms.Vân 0946.95.3333

      BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - A          
                   
Liền kề Diện tích Hướng Đường Tiến độ Giá gốc Giá bán đã có VAT Số tiền GĐ 1 Tổng
1 7 143 góc Đông Bắc 17,5m 50% - TT #VALUE! #VALUE!
2 25 102 Góc vườn hoa Tây Nam 14m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
3 14 75 Góc Tây Nam 14m 50% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
4 2 100 Tây Bắc 17m 50% 19 TT #VALUE! #VALUE!
4 7 100 Tây Bắc 17m 50% 19 TT #VALUE! #VALUE!
4 20 102 Đông Nam góc vườn hoa 14m 50% 18,54 TT #VALUE! #VALUE!
5 5 100 Tây Bắc 17m 50% 19 TT #VALUE! #VALUE!
5 10 73,42 Đông Bắc 17m 50% 15 TT #VALUE! #VALUE!
5 12A 84,63 Đông Bắc 17m 50% 15 TT #VALUE! #VALUE!
5 15 97,52 góc Đông Nam 17m 50% 20,9 TT #VALUE! #VALUE!
6 8 102 góc Đông Nam vườn hoa 14m 50% 18,54 TT #VALUE! #VALUE!
9 1 91,5 góc Tây Bắc 14m 50% 19,8 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9 13 95 Đông Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
14 9 95 Đông Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
14 19 115,37 góc Tây Nam 25m 50% 24,2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
14 23 95 Tây Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
14 25 95 Tây Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
14 28 95 Tây Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
15 8 152,05 Đông Bắc 25m 50% 24,2 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
18 1 116,5 Góc Đông Bắc 17,5m 50% 14 TT #VALUE! #VALUE!
18 2 - góc Đông Nam 25m 50% 12 TT #VALUE! #VALUE!
20 2 102 Đông Bắc 17,5m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
20 6 102 Đông Bắc 17,5m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
                   
1 18 100 Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1 24 100 Gióc Tây Nam 14m 50% 20,9 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
                   
2 3 100 Bắc 25m 50% 22 TT #VALUE! #VALUE!
2 4 100 Bắc 25m 50% 22 TT #VALUE! #VALUE!
                   
3 12a 100 Đông 50m 50% 25 TT #VALUE! #VALUE!
3 23 100 Nam 17m 50% 19 TT #VALUE! #VALUE!
3 24 100 Nam 17m 50% 19 TT #VALUE! #VALUE!
3 25 100 Nam 17m 50% 19 TT #VALUE! #VALUE!
3 27 100 Nam 17m 50% 19 TT #VALUE! #VALUE!
3 31 100 Bắc 14m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
3 33 100 Bắc 14m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
                   
4 8 100 Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 11 100 Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 12 102 góc Bắc vườn hoa 14m 50% 18,54 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 18 100 Nam 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
4 24 100 Góc Tây Nam 17m 50% 20,9 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
                   
6 5 100 Bắc 17m 50% 19 TT TT #VALUE!
6 10 100 Bắc 17m 50% 19 TT TT #VALUE!
6 18 100 Đông 50m 50% 25 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6 26 100 Đông 50m 50% 25 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
                   
7 8 100 Đông 50m 50% 25 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
7 19 100 Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
7 41 100 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
                   
8 1 100 góc Tây Bắc 17m 50% 20,8 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 6 100 Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 15 100 Nam 20,5m 50% 21 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 17 100 Nam 20,5m 50% 21 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 20 100 Nam 20,5m 50% 21 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 24 100 góc Tây Nam 20,5m 50% -- #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 34 100 Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
                   
1 1 93,5 Bắc 25m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1 2 102 Bắc 25m 50% 22 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1 3 102 Bắc 25m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 5 117,5 Đông 17m 50% 12 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 11 117,5 Đông 17m 50% 9 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 14 117,5 Đông 17m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
2 15 117,5 Đông 17m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 6 117,5 Đông 17m 50% 9 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
                   
6 7 78,96 góc Đông Nam 20,5m 50% 23,1 TT #VALUE! #VALUE!
6 8 91,41 Nam 20,5m 50% 21 TT #VALUE! #VALUE!
6 9 91,41 Nam 20,5m 50% 21 TT #VALUE! #VALUE!
6 10 83,75 Góc Tây Nam 20,5m 50% 23,1 TT #VALUE! #VALUE!
7 7 100 Bắc 25m 50% 16 TT #VALUE! TT
7 9 100 Bắc 25m 50% 16 TT #VALUE! TT
7 20 100 Nam 14m 50% 14 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
7 27 75 Tây đầu hồi 17m 50% 19 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 1 100 góc Bắc vườn hoa 25m 50% 16 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 5 100 Bắc 25m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 28 100 Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 29 100 Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 33 100 Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9 5 100 Đông 25m 50% 16 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9 7 100 Đông 25m 50% 16 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9 12 100 Đông 25m 50% 16 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9 23 102 Nam góc vườn hoa 17m 50% 15,5 TT #VALUE! #VALUE!
9 26 100 Bắc 14m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
9 28 100 Bắc 14m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
10 11 100 Bắc 14m 50% 18 TT #VALUE! #VALUE!
10 2X 75 Tây 17m 50% 12 TT #VALUE! #VALUE!
12 6 89,5 Góc Tây Bắc 25m 50% 16 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
13 1 89 Góc Tây Bắc 17m 50% 12 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 3 100 Tây 25m 50% -- #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 18 100 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 21 100 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 25 138,7 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 26 100 Tây 14m 50% 9 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 27 100 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 28 100 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 29 100 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 30 100 Tây 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
18 5 100 Đông 25m 50% 21 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
18 12 100 Nam 20.5m 50% 21 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
18 13 100 Nam 20.5m 50% 21 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
18 14 100 Nam 20.5m 50% 21 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
19 3 100 Bắc 14m 50% -- #VALUE! #VALUE! #VALUE!
19 13 102 góc Nam vườn hoa 20,5m 50% -- #VALUE! #VALUE! #VALUE!
19 22 100 Nam 20,5m 50% 21 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
                   
1 1 90 góc Tây Bắc vườn hoa 25m 50% 12 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1 4 90 Tây Bắc 25m 50% 22 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1 13 90 Đông Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 8 95 Đông Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 12 90 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 50% 18,54 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
3 13 90 góc Tây Nam vườn hoa 25m 50% 12 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 7 90 Góc Đông Bắc 14m 50% 19,8 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 9 90 Đông Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 12 90 Đông Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
5 21 90 Tây Bắc 25m 50% 22 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6 2 90 Đông Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6 3 90 Đông Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6 12 75,5 góc Đông Nam 14m 50% 16,5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
6 17 90 góc Tây Nam vườn hoa 25m 50% 22,66 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 3 90 Tây Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
8 12A 90 Đông Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9 9 90 Tây Bắc 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
9 18 90 Tây Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
10 12 90 Tây Nam góc vườn hoa 14m 50% 18,54 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
10 12A 90 Tây Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
10 21 90 Tây Nam 14m 50% 18 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1 36 106,5 Góc Đông Nam 50m 50% 27,5 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
                   
                   
                   
                   
                   
      BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B            
Liền kề Diện tích Hướng Đường Tiến độ Giá gốc Giá bán đã có VAT Số tiền GĐ 1 Tổng
2 3 100 Tây Bắc 40m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
5 2 100 Đông Bắc 14m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
5 19 100 Tây Nam 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
5 20 100 góc Tây Nam vườn hoa 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
6 10 100 Đông Bắc 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
7 2 100 Đông Bắc 14m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
7 3 100 Đông Bắc 14m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
7 6 100 Đông Bắc 14m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
7 24 127,5 Góc Tây Nam 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
8 9 100 Đông Bắc 14m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
9 9 100 Đông Bắc 14m 80% 16,5 24 2.070,00 2.400,00
9 19 100 Tây Nam 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
9 24 100 Tây Nam 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
10 9 90 Đông Bắc 14m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
10 11 90 Góc vườn hoa Tây Nam 14m 80% 18,54 TT #VALUE! #VALUE!
                   
11 9 90 Đông Bắc 14m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
12 1 95 Đông Bắc vườn hoa 14m 80% -- TT #VALUE! #VALUE!
12 11 73,7 Góc Đông Bắc 14m 80% 16 TT #VALUE! #VALUE!
12 20 90 Tây Nam 14m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
13 1 115 Góc Đông Bắc 14m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
13 4 90 Đông Nam 14m 80% 16,5 23,5 1.818,00 2.115,00
13 5 90 Đông Nam 14m 80% 16,5 23,5 1.818,00 2.115,00
                   
14 5 100 Đông Bắc 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
14 6 100 Đông Bắc 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
14 16 90 Tây Nam 14 80% 16,5 21,5 1.638,00 1.935,00
14 17 90 Tây Nam 14 80% 16,5 21,5 1.638,00 1.935,00
14 20 90 Tây Bắc 17m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
14 22 90 Tây Bắc 17m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
14 25 90 Tây Bắc 17m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
16 18 90 Tây Nam 14m 80% 18 21,5 1.611,00 1.935,00
16 20 90 Tây Nam 14m 80% 18 21,5 1.611,00 1.935,00
                   
17 6 90 Đông Nam 25m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
17 10 85 Tây Nam ô góc 25m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
                   
1 1x 100 Tây Nam 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
1 22 85 Tây Bắc 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
2 11 102 Góc vườn hoa ĐB 14m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
2 12 102 Góc vườn hoa TN 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
3 1 102 góc vườn hoa Đông Bắc 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
3 5 100 Đông Bắc 14m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
3 7 100 Đông Bắc 14m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
                   
5 6 100 Đông Bắc 14m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
5 13 102 Tây Nam góc vườn hoa 25m 80% 22,66 TT #VALUE! #VALUE!
                   
6 12 85 Đông Nam 17m 80% 19 TT #VALUE! #VALUE!
                   
3 x 100 Đông Bắc 25m 80% 12 TT #VALUE! #VALUE!
5 8 100 Tây Nam 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
6 1 102 Đông Nam 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
8 5 100 Đông Bắc 25m 80% 12 TT #VALUE! #VALUE!
11 5 102 Tây Nam 17m 80% 16 TT #VALUE! #VALUE!
11 10 102 Tây Nam 17m 80% 16 TT #VALUE! #VALUE!
12 5 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
13 2x 85 Tây Bắc 17m 80% -- TT #VALUE! #VALUE!
14 24 122,4 Góc vườn hoa Tây Nam 30m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
15 18 126,85 Tây Nam 30m 80% 20 TT #VALUE! #VALUE!
15 17 126,85 Tây Nam 30m 80% 22 TT #VALUE! #VALUE!
                   
1 14 100 Tây Bắc 25m 80% 22 TT #VALUE! #VALUE!
2 5 100 Đông Bắc 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
3 2 100 Đông Bắc 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
3 5 100 Đông Bắc 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
3 12 127,5 góc Đông Bắc 25m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
4 5 100 Tây Bắc 25m 80% 15,7 TT #VALUE! #VALUE!
4 9 100 Tây Bắc 25m 80% -- TT #VALUE! #VALUE!
4 12 127,5 góc Tây Bắc 25m 80% -- TT #VALUE! #VALUE!
5 3 100 Tây Nam 17m 80% 16,5 TT #VALUE! #VALUE!
6 9 100 Đông Nam 17m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
6 10 100 Đông Nam 17m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
6 22 100 Tây Nam 17m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
7 11 127,5 Góc vườn hoa Tây Nam 30m 80% 22,66 TT #VALUE! #VALUE!
8 14 125 Tây Nam 30m 80% 22 TT #VALUE! #VALUE!
9 3 100 Đông Bắc 17m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
9 5 100 Đông Bắc 17m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
12 17 100 Đông Bắc 17m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
12 20 100 Đông Nam 17m 80% - 24 #VALUE! 2.400,00
13 x 100 Tây Bắc 17m 80% 14,7 TT #VALUE! #VALUE!
13 x 100 Tây Bắc 17m 80% 14,7 TT #VALUE! #VALUE!
16 1 115 góc Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
16 20 115 góc Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
17 1 102 Đông Bắc vườn hoa 17m 80% - TT #VALUE! #VALUE!
17 11 100 Đông Bắc 17m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
17 12 102 Đông Bắc góc vườn hoa 17m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
18 3 100 Đông Bắc 17m 80% 19 21,5 1.770,00 2.150,00
18 4 100 Đông Bắc 17m 80% 19 21,5 1.770,00 2.150,00
19 3 100 Tây Nam 17m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
21 9 100 Nam 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
22 13 100 Góc vườn hoa Nam 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
23 1 100 Đông 14m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
23 10 97,5 góc Nam 14m 80% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
26 11 100 Tây Nam 14m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
26 12 100 Tây Nam 14m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
27 2 127,5 Góc Đông Bắc 14m 80% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
29 16 100 Tây Nam 17m 80% 12 TT #VALUE! #VALUE!
31 6 100 Đông Bắc 17m 80% - TT #VALUE! #VALUE!
31 8 163,58 Góc Đông Bắc 14m 80% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
31 9 163,58 Góc Đông Nam 14m 80% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
32 8 100 Đông Bắc 14m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
32 12 100 Đông Bắc 14m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
32 26 137,5 ô góc Tây Nam 17m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
34 9 163,58 Góc Nam 14m 80% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
34 5 100 Đông Bắc 14m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
34 13 100 Tây Nam 14m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
35 28 100 Tây Bắc 17m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
36 7 100 Đông Bắc 14m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
37 8 163,58 Góc Đông Bắc 14m 80% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
38 26 100 Góc Tây Nam 17m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
38 27 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
38 28 100 Tây Bắc 17m 80% 15 TT #VALUE! #VALUE!
39 2 100 Đông Bắc 14m 80% 13 TT #VALUE! #VALUE!
40 8 158,96 góc Đông Nam 14m 80% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
                   
1 x 96 góc Đông Bắc 17m 50% 20,9 TT TT #VALUE!
1 3 80 Bắc đầu hồi 14m 50% 18 TT TT #VALUE!
2 1 96 Góc Tây Bắc 14m 50% 19,8 TT TT #VALUE!
2 2 80 Bắc đầu hồi 14m 50% 18 TT TT #VALUE!
2 3 80 Bắc đầu hồi 14m 50% 18 TT TT #VALUE!
2 6 96 góc Đông Bắc 14m 50% 19,8 TT TT #VALUE!
2 4x 85,6 Đông 17m 50% 18 TT TT #VALUE!
2 4x 85,6 Đông 17m 50% 18 TT TT #VALUE!
3 5 77,5 Tây Bắc 14m 50% 18 TT TT #VALUE!
3 6 96 góc Đông Bắc 17m 50% 20,9 TT TT #VALUE!
3 2x 85,6 Đông 14m 50% 18 TT TT #VALUE!
3 4x 85,6 Đông 14m 50% 18 TT TT #VALUE!
3 4x 77,5 Nam đầu hồi 17m 50% 19 TT TT #VALUE!
3 67 85,6 Tây 17m 50% 19 TT TT #VALUE!
3 69 85,6 Tây 17m 50% 19 TT TT #VALUE!
4 5 80 Bắc đầu hồi 14m 50% 18 TT TT #VALUE!
4 38 85,6 Đông 17m 50% 19 TT TT #VALUE!
4 39 85,6 Đông 17m 50% 19 TT TT #VALUE!
4 43 85,6 Đông 17m 50% 19 TT TT #VALUE!
4 5x 85,6 Tây 14m 50% 18 TT TT #VALUE!
                   
6 3 300 Tây 50m 50% 25 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
                   
1 2 112,5 Đông Bắc 25m 60% - TT #VALUE! #VALUE!
1 13 115 Góc Đông Nam 14m 60% - TT #VALUE! #VALUE!
2 7 112,5 Bắc 25m 60% - TT #VALUE! #VALUE!
2 12 112,5 Nam 14m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
5 2 100 Bắc 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
6 6 100 Bắc 14m 60% 18 TT #VALUE! #VALUE!
7 2 100 Bắc 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
7 4 100 Bắc 14m 60% 18 TT #VALUE! #VALUE!
7 12 115 góc Đông Nam 17m 60% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
8 14 100 Nam 17m 60% -- TT #VALUE! #VALUE!
9 4 85 Bắc 25m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
11 1 157,5 góc vườn hoa Đông Bắc 14m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
12 13 115 góc Tây Nam 30m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
13 2 85 Bắc 17m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
13 3 85 Bắc 17m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
13 4 85 Bắc 17m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
13 21 100 Tây 14m 60% 18 TT #VALUE! #VALUE!
14 12 140 Đông 14m 60% 15,368 TT #VALUE! #VALUE!
14 20 100 Tây 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
15 10 85 Nam đầu hồi 20,5m 60% 15,1 TT #VALUE! #VALUE!
15 12 115 góc Tây Nam 20,5m 60% -- TT #VALUE! #VALUE!
17 2 112,5 Đông 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
17 11 112,5 Đông 14m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
18 5 112,5 Đông 14m 60% 13 TT #VALUE! #VALUE!
18 12 85 Nam 20,5m 60% 15 TT #VALUE! #VALUE!
                   
6 20   Tây Nam Đông Bắc 100% 10 12,2 820,00 820,00
2 50 74,5 Tây Nam Đông Bắc 100% 10 12,2 TT TT
4 56 70,28 Tây Nam Đông Bắc 95% 10 12,2 822,28 857,42
4 2 74 Tây Nam Đông Bắc 95% 10 12,2 865,80 902,80
kiot 40 - Tây Bắc 17m 50% - TT #VALUE! #VALUE!
kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 12,79 TT #VALUE! #VALUE!
kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 12,79 16,5 1.716,00 1.716,00
kiot - 104 Tây Bắc 17m 100% 12,79 16,5 1.716,00 1.716,00

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03F Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/06/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/06/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/06/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/06/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/06/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/06/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03ABC Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/06/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_2ABC Thanh Hà ngày 19/06/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 19/06/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà B ngày 19/06/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_1ABC Thanh Hà ngày 23/04/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/04/2018
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Bán liền kề B1.2 LK2 Thanh Hà Cienco5 vip 100 (m2) Thỏa thuận 13/03/2018 Hà Nội
Bán căn 622 HH02-2B Thanh Hà, diện tích 76.71m2. Tổng tiền 879tr 0 (m2) Thỏa thuận 23/02/2018 Hà Nội
Cần bán căn 1404 B1.4 HH02-1B Thanh Hà. Diện tích 64.81m2, ban công hướng Nam thoáng mát 0 (m2) Thỏa thuận 20/02/2018 Hà Nội
Cần mua lại đất liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư Thanh Hà cienco 5 0 (m2) Thỏa thuận 11/06/2018 Hà Nội
Bán căn góc 602 HH02-1C Thanh Hà. Thiết kế đẹp, view thoàng đẹp. Gía tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 17/01/2018 Hà Nội
Phân phối căn hộ Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 09/01/2018 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà. Liên hệ sớm để được giá tốt nhất! 0 (m2) Thỏa thuận 07/01/2018 Hà Nội
Cấn bán căn 64m2, căn 69m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc từ 9.5tr -10tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 29/12/2017 Hà Nội
Cần bán căn hộ Petnhouse Chung cư B1.4 HH02-1C Thanh Hà. Tổng tiền 660tr 0 (m2) Thỏa thuận 28/12/2017 Hà Nội
Bán căn đẹp Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Gía tốt thị trường! 0 (m2) Thỏa thuận 25/12/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Penthouse Chung cư Thanh Hà, giá gốc chỉ 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 16/12/2017 Hà Nội
Bán căn 1032 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Diên tích 69.48m2, giá gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ Chung cư B1.4 HH02 Thanh hà. Căn víew thẳng hồ rất đẹp. 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 232 diện tích 69.48m2 HH02-2C Thanh Hà. View sân chung, giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn 69.48m2 hiếm hoi Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà. Gía gốc 9.5tr/m2 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn hoa hậu Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà. Chênh giá tốt! 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Bán căn góc số 30 Chung cư B1.4 HH02 -1A Thanh Hà. Gốc view hồ siêu đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật Danh sách Liền kề - Biệt thự Thanh Hà khu A - đang giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Cập nhật dánh sách hộ 69.48m2 Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà đang được giao dịch 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
Thông tin dự án Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Hà Đông 0 (m2) Thỏa thuận 14/12/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
danh sách căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017 0 (m2) 12Triệu 05/10/2017 Hà Nội
Thông tin dự án và mặt bằng căn hộ Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà 0 (m2) Thỏa thuận 22/09/2017 Hà Nội
Liền Kề Biệt Thự Thanh Hà Mường Thanh 85 (m2) 18Triệu 19/05/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư Thanh Hà Hà Đông, giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 18/06/2017 Hà Nội
BÁN LIỀN KỀ THANH HÀ MƯỜNG THANH 85 (m2) 19Triệu 05/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 31/05/2017 Hà Nội
Bán căn 1004 Chung cư Thanh Hà tòa HH02 - 2C 0 (m2) Thỏa thuận 28/04/2017 Hà Nội
Bán liền kề Thanh Hà khu A, B. giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư Thanh Hà mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ HH02 Thanh Hà view hồ, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Tư vấn mua bán căn hộ CHung cư Thanh Hà B1.4 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Cập nhật danh sách căn hộ CHung cư Thanh Hà Mường Thanh mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 09/02/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH01B Thanh Hà, căn đẹp, giá tốt 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01A Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01B Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Căn hộ B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5 ngày 11/12/2016 0 (m2) Thỏa thuận 11/12/2016 Hà Nội
Bán 5 căn chung cư Thanh Hà Mường Thanh giá gốc 9- 11tr/m2 0 (m2) 500Triệu 25/05/2017 Hà Nội
Cơ hội sở hữu Thanh Hà Cienco 5 tiện ích cho cư dân sinh sống 0 (m2) Thỏa thuận 14/07/2016 Hà Nội
Bán Liền kề Thanh Hà Mường Thanh giao thông thuận tiện, vị trí đẹp 0 (m2) Thỏa thuận 27/06/2016 Hà Nội
Thanh Hà Mường Thanh – Cienco 5 mức giá phù hợp với tài chính của bạn 0 (m2) Thỏa thuận 27/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà những khu đất đẹp còn sót lại tại Hà Nội 0 (m2) Thỏa thuận 22/06/2016 Hà Nội
Chung cư Mường Thanh Hoàng Mai - Nghệ An giá chủ đầu tư 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà thành phố thu nhỏ với các công trình công cộng 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 giá rẻ tiện nghi hiện đại sang trọng 0 (m2) Thỏa thuận 21/06/2016 Hà Nội
Biệt thự Thanh Hà thành phố trong khu vườn 0 (m2) Thỏa thuận 16/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 hạ tầng giao thông kết nối với các khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 14/06/2016 Hà Nội
Khu đô thị Cienco 5 hạ tầng giao thông kết nối với các khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 14/06/2016 Hà Nội
Bán biệt thự, liền kề Thanh Hà Cienco 5, liên hệ giá tốt nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mr.Phương 0947 123 488 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Mr Hoàng: 0985.288.472 .
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Hà 0932 331 191 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

pic_l
pic_l
pic_l
pic_l

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 1370
Lượng truy cập: 51575452
ĐẦU TRANG